Uusi jätelaki on täällä!

Uusi jätelaki on täällä!

Jätelain laaja uudistus astui voimaan 19.7.2021 vahvistaen Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Uudistuksen taustalla on EU:n kunnianhimoiset kierrätystavoitteet, joita se edellyttää jäsenvaltioiltaan. Jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä tuoda näin kiertotaloutta uudelle asteelle!

Uudistetun jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Yhdyskuntajäte pitää sisällään kotitalouksissa syntyvän jätteen ja tuotannossa syntyvän kotitalousjätteisiin verrattavan jätteen. Nykyinen kierrätysaste on noin 42 prosenttia, joten jätteiden lajittelua ja erilliskeräystä kiinteistöiltä on lisättävä tuntuvasti.


Keskeiset muutokset

Mitkä ovat konkreettiset jätelain uudistuksen mukanaan tuomat muutokset, jotka sinun tulee huomioida?

EU:n jätedirektiivi velvoittaa nostamaan asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä, eli jätteiden keräystä ja lajittelua erikseen omina jätelajeinaan kasvatetaan. Jätelain uudistus tuo kunnille, jätteen haltijoille ja pakkausten tuottajille tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita.

Kotitalouksille jätelain uudistus tuo mukanaan entistä parempia jätehuoltopalveluja: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu sekä erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Myöhemmin biojätteen kerääminen laajenee kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Uudistuneen jätelain mukaisesti kaikkien taajama-alueiden vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen tulisi lajitella erikseen 7 eri jätelajia:

omena

  • sekajäte (alueittain käytetään myös termejä poltettava jäte, kuivajäte tai polttokelpoinen jäte)
  • biojäte
  • paperi
  • kartonkipakkaukset
  • muovipakkaukset
  • lasipakkaukset
  • metallipakkaukset

Pakkausjätteen (paperi/kuitu, metalli, lasi, muovi) keräys tulee olla järjestetty 2 vuotta lain voimaantulosta ja biojäte 1 vuoden kuluttua. Biojätteen keräysvelvoite kaikille kiinteistöille realisoituu 3 vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteet vaihtelevat kuitenkin materiaaleittain, lue tarkemmat kierrätystavoitteet materiaaleittain täältä. Pakkausjätteen osalta uusi jätelaki tuo mukanaan kustannusvastuun muutoksia, kun tuottajayhteisöt osallistuvat pakkausjätteen keräyksen ja kierrätyksen kustannuksiin kuntien kanssa 80% osuudella.

Uudistunut jätedirektiivi on tuonut uutena erilliskerättävänä jätelajina tekstiilijätteen. Tekstiilijätteen keräys on tarkoitus aloittaa Suomessa vuonna 2023 ja sen keräys on kuntien vastuulla.


Jätepisteesi päivittäminen vaatimusten mukaiseksi

Uuden jätelain myötä jätepisteesi tulee päivittää vastaamaan jätedirektiivin vaatimuksia. Jätelain uudistus määrittelee minimivaatimukset jätteiden keräyksen ja kierrätyksen lisäämiseen, mutta kierrätystä on toki sallittua tehdä minimivaatimuksia enemmänkin.

Jätepisteen uudistamisen vaatimusten mukaiseksi voi tehdä esimeriksi seuraavilla tavoilla, riippuen nykytilanteesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista:

jtelakikuva2

  • Jäteastioiden määrää voi lisätä hankkimalla uusia jätehuoltotuotteita. Tämä on toimiva tapa silloin, kuin kiinteistössäsi on vapaata tilaa käytettävissä jätepisteesi laajentamiseen. Jätepisteen laajentamisen voi tehdä tarpeidesi ja jätepisteesi asettamien rajojen mukaisesti joko jäteastioilla tai kierrätysjärjestelmillä.
  • Jos sinulla on käytössäsi Luowian tai muiden valmistajien syväjäteastioita, voit jakaa vanhan säiliösi jakopaketillamme niin, että voit kerätä kahta eri jätelajia yhdestä säiliöistä. Tällä tavoin voit kasvattaa keräämiesi jätelajien määrää lisäämättä säiliömäärää. Tämä on toimivin tapa silloin, kuin kiinteistössäsi ei ole enempää tilaa käytettävissä jätepisteellesi.
  • Sekajätteen määrä kiinteistössäsi mahdollisesti vähenee, kun hyötymateriaalien keräys lisääntyy. Tämä tarkoittaa, että voit myös vaihtaa jo olemassa olevien jäteastioiden käyttötarkoitusta palvelemaan paremmin lisääntyvää hyötymateriaalien kierrätystä. On kuitenkin hyvä huomioida, että syntypaikkalajittelu tulee kasvamaan, eli jätettä kerätään enemmän asukkaan luota kuin kunnan kierrätyspisteiltä. Tämä tarkoittaa, että kierrätyspisteet vähenevät merkittävästi ja tätä kautta mahdollisesti jäteastioiden tarve kiinteistössä kasvaa.

Finncont asiantuntijana muutostarpeiden toteuttajana

Meillä on markkinoiden laajin valikoima jätehuoltotuotteita. Me teemme parhaamme mahdollistaaksemme kierrätysasteen kasvattamisen tuomalla markkinoille jatkuvasti uusia kiertotaloustuotteita lajittelun helpottamiseksi. Jätehuoltotuotteilamme voimme toteuttaa helposti sinunkin jätepisteesi muutostarpeet jätelain määräysten mukaisesti.

Valikoimastamme löydät sekä jäteastiat että kierrätysjärjestelmät varmistamaan jätehuoltosi optimaalisen tehokkuuden sekä tilankäytön, että kustannusten osalta.

Weber on perinteinen pyörällinen jäteastia, joka toimii erinomaisesti jätekatoksessa tai jätepisteessä, jossa jäteastioiden liikuttaminen on tärkeä huomioida. Lokeroastialla voit kerätä 180L tai 240L kokoisella jäteastialla kahta eri jätelajia jaetun väliseinä ansiosta. Jos kiinteistössä ei ole jätekatosta, on jäteastian suojaksi mahdollista laittaa astiasuoja viimeistellyn kokonaisuuden takaamiseksi.

jtelakikuva

Blok2 on maan alle asennettava moduuleista koostuva kierrätysjärjestelmä, jolla keräät usean jätelajin ennätyksellisen pienessä tilassa. Blok2 tarjoaa markkinoiden parhaan hygienian ja käyttökokemuksen. Luowia on suuren kapasiteetin pyöreän mallinen kierrätysjärjestelmä, jonka voit asentaa jätepisteestäsi riippuen joko maan alle tai kokonaan maan päälle. Kierrätysjärjestelmämme on testattu standardin EN 13071 mukaisesti.

Kiinteistöjen biojätteen keräyksen ratkaiset markkinoiden hygieenisimmällä Blok2 biosäiliöllä tai Luowian 500L tai 800L biosäiliöllä. Finncont bioastia on suunniteltu erityisesti kotitalouksilta kertyvälle biojätteelle. Bioastiassa on erillinen ilmastointi ja sen välipohja erottelee nesteen ja pitää biojätteen oikeanlaisena.

bioastiat


Kaipaatko apua jätepisteesi suunnitteluun? Haluatko lisätietoja uudesta jätelaista? Ota yhteyttä kiertotalouden ammattilaisiimme!