Image

Finncont

Aastakümnetepikkuse kogemusega arendame keskkonnasäästlikke ja innovaatilisi ringmajandustooteid ja -teenuseid jäätmete kogumiseks ja ringlussevõtuks ning kemikaalide ja toiduainete ohutuks veoks ja ladustamiseks.

Meie eesmärgiks on järjepidevus – Continuity.

Soovime maksimeerida toorainete ja materjalide ringlust majanduses, minimeerida keskkonnakoormust, pakkuda ohutuid ja kauakestvaid ladustamis- ja veolahendusi.

Aitame oma klientidel tegutseda keskkonnasäästlikult. Arendame pidevalt oma oskusteavet ja leiame koos klientidega lahendusi tänaste ja homsete katsumustega toimetulekuks.

Tahame jätta tulevastele põlvedele puhtama keskkonna.