Finnconts mobila tankstation på en avlägsen byggarbetsplats är som en källa i öknen för en maskinarbetare.

Inom schaktningsbranschen är byggarbetsplatserna ofta långt borta från orter och annan service. Att även här kunna tanka servicefordon och arbetsmaskiner på ett smidigt och enkelt sätt är även här av största vikt, men detta är ofta förknippat med logistiska utmaningar, som hur bränslet ska transporteras från påfyllningsställe till byggarbetsplatsen på ett så enkelt sätt som möjligt. Även arbetsmiljön för medarbetare är av största vikt.Finncont har utvecklat en mobil tankstation där IBC tankar är monterade i en sjöcontainer.Med hjälp av denna tankstation kan bränsledistributionen ske på ett enkelt och smidigt sätt utan att ge avkall på arbetsmiljön, även för stora byggarbetsplatser.

Finncont levererade förra hösten två mobila tankstationer av den nya generationen till schaktningsföretaget Takanen MR Oy. De nyligen levererade stationen har en större kapacitet och inuti har man även valt att utrusta denna med en AdBlue-tank, vilket nu för tiden används av många arbetsmaskiner. I praktiken betyder detta ett isolerat skåp som vid behov värms upp med en elfläkt. Under vinterns köld behöver stationen kontinuerlig strömförsörjning. Även pumparna är elektriska. Detta är förmodligen det enda som begränsar containrarnas placering. Med ett elaggregat är dock inte heller det här ett problem ute i vildmarken.

Vi tittade in hos Takanens andra nya tankstation när den var i full drift. Innan jul var stationen belägen på en byggarbetsplats i nordöstra Sievi, där man bygger en vindpark. Där svarar Takanens grupp för arbetet med vindparkens vägar, vindturbinernas grunder och tillhörande lyftområden. Området är flera hektar stort, så mycket väg ska byggas. Takanen har grävmaskiner, dumprar, schaktmaskiner och hjullastare på byggarbetsplatsen. Sprängsten och krossad sten transporteras från stenbrottet i området till byggobjekten. Arbetsplatsdepån med sina baracker och el aggregat är placerade centralt. Även den här nya mobila tankstationen är placerad där.

Utseendet är också viktigt

FC kuva 06 1

Utöver de andra fördelarna betonar Takanen MR Oy:s VD Juha Takanen tankstationens utformning. I dag utförs det många inspektioner på byggarbetsplatserna under projekten, och vid dessa fäster man också uppmärksamhet vid hur ren byggarbetsplatsen är. När en container används för tankning döljs det innehåll med fat och andra kärl som annars ofta står längs med skogsbrynet. Alla behållare och annan utrustning som relaterar till bränsledistributionen är nu placerade i inne i containern. Takanens har för sin mobila container har valt tre olika behållare för tre olika vätskor: två IBC-behållare på 3 000 liter för motorbrännolja, en lika stor IBC-behållare för diesel och två IBC-behållare på 1 000 liter för AdBlue. Bränslebehållarna i den mobila tankstationen fylls direkt från tankbil med camlock-koppling. På så sätt hålls byggarbetsplatsen ren även när behållarna fylls. IBC-behållarna är fast installerade i containern, medans AdBlue-behållarna kan bytas till exempel med truck eller fyllas på från en extern källa.

Utöver behållare är containern utrustad med nödvändig elektrifiering vilket betyder att arbetsmaskinerna kan tankas ”med pistol” på samma sätt som på bensinstationer, även AdBlue. Och när man arbetar med stora maskiner är de upprullningsbara tankningsslangarna tillräckligt långa (cirka 10 m) så att man når alla maskiner utan större problem. Detta snabbar på tankningen och samtidigt förstås hela arbetets framskridande.

Olika konfigurationer

För Takanen utrustades containrarna enligt kundens krav och behov. De 20 fot (6 m) långa containrarna är utrustade med tre stora IBC-behållare och två bulkbehållare på 1 000 liter. Helheten kan förstås sättas ihop med många olika modulalternativ. Takanens containrar har dieselbehållare eftersom byggarbetsplatserna är långt borta och ofta besöks med lastbil. På detta sätt kan även lastbilarna tankas med ”bensinstationsstandarder”. I praktiken betyder det renhet.

Takanens två nya tankstationer är identiska med varandra, vilket enligt Juha Takanen tydliggör deras användning och underhåll. Takanens mobila tankstationer transporteras alltid till depån för rengöring innan de flyttas till en ny byggarbetsplats.

FC kuva 04 1
Här pågår påfyllning av AdBlue. AdBlue-behållarna förvaras på en värmeisolerad plats så att de inte fryser. Denna tillsats som används för efterbehandling av avgaser börjar redan bli vanlig i många arbetsmaskiner, så det lönar sig att satsa på en smidig hantering.

Ett förslag som utgångspunkt

”Vad gäller de nya tankstationerna hade vi som utgångspunkt det förslag som vi utarbetade utifrån respons från Takanen”, säger Finnconts försäljningschef Timo Linjamaa. Detta ledde till skapandet av en container med lastväxlarkrokar. Tack vare krokarna är containern lätt att flytta, och stationen kan placeras på vilken plats som helst som är tillgänglig med lastbil. Och självklart är det också lätt att flytta stationen på byggarbetsplatsen med lyftkättingar.

Utöver behållarmoduler är containern utrustad med pumpar och utrustning som möjliggör tankning, dvs. tankningspistoler med slangar och volymmätare. Till paketet kan också läggas olika slags system som möjliggör tankning, såsom kortläsare eller motsvarande. För att driva tankningsverksamheten krävs bara hushållsel (230 V). Det är bara att ta pistolen i handen och tanka. I och med elektriciteten kan containerns insida och utsida belysas ordentligt. Det ökar för sin del säkerheten.

Inuti Takanens containrar har man byggt ett värmeisolerat bås för AdBlue-behållarna som alltså värms upp med en elektrisk värmefläkt. Tankningspistolerna och deras mätare har placerats på containerns långsida, bakom luckor som kan låsas. I samband med mätarna finns det också nödströmbrytare och en timer som stänger av pumpen efter en viss tid. Kapaciteten på tankningspumparna för flytande bränsle är dryga 70 liter per minut.

FC kuva 03 1
Juha Takanen (till vänster) och Finnconts Timo Linjamaa. Bakom männen syns tankstationens pistoler, färdiga för användning. De långa upprullningsbara slangarna underlättar tankningen av även större maskiner. AdBlues tankningspistol är innanför den andra luckan, som syns bakom Timo.

Resten med distributionsbil

På grund av områdets storlek kan dock alla maskiner på vindparkens byggarbetsplats inte tankas direkt vid den mobila tankstationen. Därför används en distributionsbil som fylls på vid tankstationen. Med den transporteras bränslet till grävmaskinen och bulldozern.

”Trots att det här leder till ett ”extra” steg i hanteringen blir tankningen ändå ren och snabb”, betonar Juha Takanen. ”Bränslets renhet kan aldrig betonas för mycket på byggarbetsplatser. Även små föroreningar kan orsaka långa avbrott i arbetet.”

Takanen MR har utfört markarbete i samband med vindkraftsparker i drygt fem år. I Österbotten finns det just nu många av dessa park-relaterade byggarbetsplatser, och även Takanen har personal vid flera av dem. På en byggarbetsplats finns det ett tiotal markarbetare. Sammanlagt har Takanen cirka 70 arbetstagare.

Vindkraftsparkens väg- och grundkonstruktioner beräknas vara färdigställda inom ett halvår. Då behövs alla redskap och metoder som kan påskynda verksamheten och göra den säkrare. Enligt Juha Takanen är de mobila tankstationerna från Finncont just ett sådant redskap.

Text och bilder Esa Suominen

Finncont AB

Kungsporten 4A
427 50 BILLDAL
SVERIGE

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Se platsen på kartan

Kontakt

www.facebook.com/finncont