Farliga kemikalier behandlas och lagras inom flera industribranscher. Allt mer uppmärksamhet fästs vid tillsynen under lagring – kemikalierna ska sändas och tas emot på ett säkert sätt.

Då Finncont för mer än 45 år sedan började tillverka och planera produkter för kemi- och livsmedelsindustrin användes inte termen IBC-behållare i Finland. Då följde man de nationella bestämmelserna i tillverkningen av behållare. Ordet IBC-behållare och definitionen av den togs omfattande i bruk även i Finland i början av 90-talet. 

– Man kan säga att Finncont varit en föregångare i tillverkningen av IBC-behållare redan från början!

Till en början designades och tillverkades behållarna för kemiindustrin, lite senare togs även behållare för livsmedelsindustrin i produktion. I början var materialet aluminium respektive målat och rostfritt stål, men mycket snart togs även behållare av plast med i utbudet. Idag är materialen främst syrafast och rostfritt stål samt plast. I materialen och tillverkningen ska man även beakta myndighetsbestämmelserna samt de krav kemikalien ställer.

Finncont-produkterna är till sina egenskaper lämpliga för att transportera och lagra kemikalier av olika typer och kan även integreras i kundens process. Valet av material, produkternas ytbehandling samt komponenter lämpliga för användningsändamålet garanterar att egenskaperna även motsvarar livsmedelsindustrins hygienkrav.


I behandlingen av kemikalier är säkerhet, kännedom om kemikalier och deras krav samt valet av rätt material ytterst viktiga i konstruktionerna och komponenterna.
I planeringen och valet av material strävar vi även efter att beakta återvinningen och miljövänligheten eftersom våra produkter är av hög kvalitet och hållbara, garanteras en lång livscykel.

Finnconts IBC-produkter är UN-typgodkända för transport av farliga ämnen. Årtiondens erfarenhet av produktdesign och tillverkning har gett oss expertis inom både tillverkningsteknik, om myndighetsbestämmelser och livsmedelsduglighet.

- IBC-behållaren är en industriförpackning som planerats så att den kan packas och tömmas säkert.

Finnconts formgivare på den egna Design Studion arbetar ständigt med nya kundprojekt och utvecklar nya teknologier för behållarna, såsom eFinncont smarta lösningar för uppföljning och hantering av IBC-behållare.

Finncont produkter och lösningar för transport och lagring

PF-container i termoplast, volym 800–1 000 liter

Finncont® PF-containers i termoplast är pålitliga och funktionssäkra finländska kvalitetsprodukter.

 

PF

 • En säker lösning för aggressiva kemikalier. Lämplig för syror, baser, frätande vätskor och livsmedel
 • UN-typgodkänd IBC-behållare av typ 31A
 • Testad för vibrationer och lagring med följande standardvätskor: vatten, salpetersyra och ättiksyra
 • Den maximala brukstiden är fem år vid transport av farliga vätskor
 • Hanteras undertill med truck eller pumpkärra och från ovan med lyftstroppar
 • Stapelbar

CF-vätskecontainers, volym 500–2 000 liter

I våra produkter designade för kemiindustrin är utgångspunkten säkerhet samt de höga krav som branschens råvaror och produkter ställer.

 

CF

 • Finnconts container för kemiska vätskor är en UN-typgodkänd IBC-förpackning som kan skräddarsys enligt kundens behov, till exempel vad gäller material och utrustning
 • Hanteras med lyftkrokar eller truck
 • Stapelbar

Produkter för trygg förvaring och dosering

PCPE-processcontainer med avrinningsbassäng, volym 1 200–1 750 liter

Processcontainern kan fyllas från IBC-transportcontainern, placerad på containern, eller direkt från tankbilen. Produkten har en 110 procentig avrinningsbassäng.

PCPE

 • Processbehållare för kemikalier för förvaring och dosering
 • Konstruktionen har en avrinningsbassäng
 • Behållaren och avrinningsbassängen är tillverkade i polyeten
 • På ovansidan 3 st. 2” och 2 st. 3” skarvstycken samt en D=150 mm öppning med kork
 • Kan förses med utrustning enligt kundens behov
 • Lagerbehållare enligt standard EN13575

Finncont vätskematningssystem, volymerna kan skräddarsys

Maximera utrymmesanvändningen på fabriken, kan skräddarsys enligt behov.

Nesteensyöttö

 • A) Container PC, CF eller Lättcontainer, fyller processbehållaren nedan
 • B) Processbehållare, kan skräddarsys enligt behov
 • C) Avrinningsbehållare, för hantering av läckor i arbetsmiljön och att förbättra arbetarskyddet
 • Vid störningar garanterar de volymmässigt optimala avrinningsbehållarna korrekt kontroll av läckor
 • Installation av process- och doseringspump i systemets struktur

Avrinningsbassänger – för arbetssäkerhetens och miljöskyddets bästa

valuma altaat

Finnconts avrinningsbassänger är designade och tillverkade för att se till att lagrade vätskor inte kan rinna ut i arbetsmiljön eller naturen. Utbudet omfattar pålitliga lösningar för vätskor packade såväl i containers som i fat.

Avrinningsbassängerna passar för lagring av alla flytande ämnen såsom bränsle, olja, smörjmedel och olika kemikalier. Vi har bassänger tillverkade i polyeten, stål, rostfritt och syrafast stål.

Fråga för mer information:

Magnus Steneby
Tel. +46 768 662239
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Finncont AB

Kungsporten 4A
427 50 BILLDAL
SVERIGE

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Se platsen på kartan

Kontakt

www.facebook.com/finncont

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

dnv iso9001 fi dnv iso14001 fi

Finncont Oy och Finncont Ympäristötuotteet Oy är ISO certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001