Besök oss på Skogsnolia!

Besök oss på Skogsnolia!

Vi deltar i Skogsnolia, det viktigaste skogsmässä i norra Sverige!

Skogsnolia är, sedan starten 1984, en av de viktigaste skogsmässorna i Sverige med cirka 200 utställare och 13 000 besökare. Här möts branschen: skogsägare, skogsentreprenörer, förare, skogsforskare, företag, myndigheter, skogsägarföreningar, skogsbolag, tjänstemän och många andra med skogen som yrke eller intresse.

Kom och se våra bränsletankarvatten-, kemikalie- och AdBlue-behållare i montern 1019:2, se på kartan