Ses vi på Swedish Forestry Expo 2023?

Ses vi på Swedish Forestry Expo 2023?

Swedish Forestry Expo är en helt ny mötesplats för det professionella skogsbruket. Mässan är skapad av branschföreningen MaskinLeverantörerna och dess medlemmar inom skogsmaskinsektorn. På mässan visas bara produkter som är relevanta för det storskaliga professionella skogsbruket. En mötesplats med maskinerna i fokus!

Kom och se våra bränsletankarvatten-, kemikalie- och AdBlue-behållare i montern S:25a