Finncont® vatten-, kemikalie- och AdBlue-behållare

Säkra behållare för förvaring, transport och tankning av vatten, urea och AdBlue.

Image

Jerry Vatten 450 l

 • 450 l behållare för förvaring och transport av vatten.
 • Grundutrustning: Integrerad plastlock, tryckutjämnare, DN100-påfyllningsanslutning, batteripumpar 12V eller 24V, 35 l/min, 2 m batterikablar, ¾" tankslang (4 m) och påfyllningspistol av aluminium.
 • Tillbehör: bottenventil med fördelningsslang eller batteripump. Dessutom en avrinningsskyddsbassäng.
Image

Finncont® Vatten 6000

 • För lagring av vatten.
 • Behållarens manhål har påfyllningsanslutning med insug och luftväxlingsanslutning.
 • Tömningsventil i botten.
 • Även utan sockeln som finns på bilden.
Image

Finncont® Kemia 6000

 • Kemikaliebehållare godkänd som lagerbehållare.
 • Stabilt UV-skyddat ytterhölje med testad konstruktion och 110 % avrinningsbassäng och väderskydd.
 • Uppfyller kraven på läckagehantering enligt förordningen 856/2012.
 • Påfyllning direkt från tankbilen, snabbkoppling till tankbilen som standard.
 • Används inomhus.
 • Även tillgänglig utan avrinningsbassäng, läckagehantering bör beaktas separat.
 • Produktens livslängd är tio (10) år när den används för farliga ämnen.
Image

Finncont® Blue Jerry 250

För förvaring, transport och tankning av AdBlue

 • Tankningsutrustning: batteripump 12 V, distributionsslang 4 m och pistol i plast.
 • Påfyllningsutrustning: magnetförsedd tankningslucka för tankning på bensinstation.
Image

Finncont® Urea 6000

 • Stor 5 800-liters behållare för förvaring av urea.
 • Hushållsel- eller sänkpump.
 • Distributionsslang 4 m och mängdmätare.
 • Bekväm att lyfta tom från sockeln.
 • Ythöjdmätare och luftväxlingsanslutning.

Ta kontakt

E-postadresser är i formatet förnamn.efternamn@finncont.com

Image

Timo Raiskinmäki
Business Director, Industry
+358 44 751 1001

Image

Hanna Pollari
Senior Sales Cordinator
+358 40 773 1944

Jag vill bli kontaktad