Finncont

Den bästa partnern inom den cirkulära ekonomin, som erbjuder de mest önskade produkterna och tjänsterna i branschen.

Med årtionden av erfarenhet utvecklar vi innovativa och miljömässigt ansvarsfulla cirkulära produkter samt tjänster för uppsamling och återvinning av avfall och för säker transport och lagring av kemikalier och livsmedel. Vårt mål är kontinuitet – Continuity.

Vi vill:

  • Maximera cirkulationen av råvaror och material i ekonomin
  • Minimera belastningen på miljön
  • Erbjuda säkra och långvariga lagrings- och transportlösningar
  • Hjälpa våra kunder att arbeta på ett miljöansvarigt sätt
  • Lämna en renare värld efter oss för de kommande generationerna

Vi utvecklar ständigt vår kompetens och tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.