Vår historia

1970

Början av Finnconts berättelse

finncont historia 1970

Vår historia börjar redan på 1940-talet, då Mety Oy, ursprungligen inriktat på tillverkning av färgburkar och metallförpackningar, grundades i Ylöjärvi. 1974 utvidgades företagets verksamhet till Virdois, då fabriken för tillverkning av vätskecontainrar, Finncont, startade.

1970

1980

Internationalisering

finncont historia 1980

80-talet var internationaliseringens årtionde för Finncont, då det glada budskapet om vätskecontainrar började exporteras även till de nordiska länderna. Förutom nya marknader expanderade även verksamheten när företaget började tillverka rotationsgjutna produkter.  Rotationsgjutning med avtalstillverkning är idag en betydande del av Finnconts verksamhet.

Detta decennium skedde också det första ägarbytet, då G. W. Sohlberg köpte företaget som en del av GWS-gruppen. Mety Oy blev sedan GWS Finncont Oy. 

1990

Utveckling med investeringar

finncont historia 1980

90-talet fokuserade på tillväxt genom investeringar. En svetsrobot anskaffades för produktion och egna arbetsutrymmen byggdes för rotationsgjutningsverksamheten.

1990

2000

Från GWS koncern till ett familjeföretag

finncont historia 1980

2003–2004 övergick företaget från GWS Group till ett familjeföretag. I samband med förvärvet ändrades bolagets namn till nuvarande form: GWS Finncont Oy -> Finncont Oy. Samtidigt började historien om varumärket Finncont.

På 2000-talet byggdes även fabriken ut och en egen designavdelning, Finncont Design Studio®, etablerades.

2010

Tillväxtens tidsperiod

finncont historia 1980

Under 2010-talet var tillväxten stark och mångsidig. Luowia Collection Oy grundades för att tillföra välbehövlig utveckling till marknaden för återvunna produkter. Ett kontor öppnades i Sverige för att förbättra närvaron och senare etablerades dotterbolaget Finncont AB. Finncont köpte Flaaming Oy och döpte om det till Finncont Ympäristötuotteet Oy. Under detta decennium intensifierades också den digitala utvecklingen och eFinncont började.

2010

2020

Historien fortsätter

finncont historia 1980

På 2020-talet har den cirkulära ekonomin varit en hjärtefråga för Finncont i nästan 50 år. Produktutbudet utökas och utvecklingen av tjänster fortsätter, så att vi kan skapa en bättre framtid för nästa generationer.

År 2022 började med nya vindar, när riskkapitalinvesteraren Sponsor Capital anslöt sig till Finnconts historia som huvudägare. Affärsarrangemanget syftar till att stödja Finnconts framtida tillväxt på den nuvarande hemmamarknaden och expansion internationellt.