Expert på cirkulär ekonomi

Finncont är en expert på cirkulär ekonomi med grönt DNA. Det är mycket viktigt för oss att säkerställa kontinuiteten och en renare framtid för de kommande generationerna. 

Finnconts roll inom den cirkulära ekonomin är att trygga att var och en av oss har en möjlighet till ansvarsfulla gärningar för vår miljö. Vi genomför detta genom att utveckla innovativa och miljömässigt ansvarsfulla cirkulära produkter och tjänster för uppsamling och återvinning av avfall och för säker transport och lagring av kemikalier och livsmedel. 

Våra experter känner till den cirkulära ekonomins lagar, bestämmelser och detaljer. Med vår unika kompetens säkerställer vi att våra kunder kan verka på ett miljöansvarigt sätt och får våra naturresurser att räcka till!