Grön DNA

Vi på Finncont vill vara med och förverkliga en ansvarsfull och hållbar ekonomi.

För oss innebär ansvar att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet och att ta ansvar i all vår verksamhet.

Image

Minimera miljöpåverkan

Vi minimerar de skadliga effekterna på miljön i vår verksamhet och förbättrar ständigt hanteringen av miljöfrågor. Vi utvecklar vår produktion och våra produkter på ett sådant sätt att vi minimerar deras negativa effekter på miljön. Att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidavtrycket är våra främsta mål. Vi använder grön energi i produktionen.

Image

Återvinning på Finncont

Vi är experter på cirkulär ekonomi och vägleder våra kunder i till exempel det optimala genomförandet av avfallshantering och återvinning. Vi lever som vi vägleder och vår egen återvinning genomförs på ett progressivt sätt med våra egna produkter både i produktionen och på kontoret. Läs mer från våra expertartiklar här.

Bifogat finns exempel på återvinning i vår verksamhet:

Vi återvinner redan mer än 99 % av råvarorna i vår egen produktion. Under 2020 minskade vi också mängden energifraktion med 30 % genom att göra kartongsortering effektivare. Vi har ett ambitiöst mål att minska mängden avfall i vår egen verksamhet med minst tio procent 

Image

Hållbara produkter

Vi designar och tillverkar hållbara och miljöansvariga produkter samt lösningar med lång livscykel. Med hjälp av vårt omfattande och kompetenta nätverk av leverantörer hittar vi funktionella och högkvalitativa råvaror samt komponenter för varje produktapplikation, givetvis utan att kompromissa med kvaliteten.  Våra produkter är säkra och testade, med vilka du har möjlighet att implementera en progressiv cirkulär ekonomi med minimal miljöpåverkan.

Råvaruval och produktionsmetoder har utvecklats från början på ett sådant sätt att ansvarsfulla, testade och godkända produkter släpps till världen. Alla steg i vår process är designade och implementerade på ett sådant sätt att vi kan prata om grönt DNA.

Ta reda på mer om våra högkvalitativa cirkulära produkter:

Image

Personalens välbefinnande / Finncont Akademi®

Vi investerar i socialt ansvar genom att ta hand om vår personals välbefinnande och arbetsförmåga. På Finncont tror vi att frisk personal möjliggör en bra kundupplevelse för våra kunder. Vi använder utbildningssystemet Finncont Akademi®, genom vilket vi organiserar personalutbildning för att utveckla professionella färdigheter. Dessutom utbildar och vägleder vi kontinuerligt vår personal i ansvar och miljöskydd för att säkerställa att vi alla är proffs inom cirkulär ekonomi.

Image

Förutseende

För att minimera möjlig miljöpåverkan i vår verksamhet har vi investerat i proaktiv riskkontroll i vår produktion och genomför riskbedömningar regelbundet.

För att möjliggöra den längsta möjliga livscykeln för våra produkter och utrustning, utövar vi proaktivt underhåll.

Image

Miljöstandard och myndighetskrav

Vi följer lagar, förordningar och myndighetskrav relaterade till miljöskydd.

Vi har ISO 9001 och 14001, som är den mest erkända internationella standarden för miljösystem, och vi arbetar i enlighet med kraven i vårt miljötillstånd

  1. Hållbara produkter
  2. Minimera miljöpåverkan
  3. Återvinning på Finncont
  4. Förutseende
  5. Personalens välbefinnande
  6. Miljöstandard och lagar