Är det verkligen möjligt att val av avfallssystem kan ha en påverkan på fastighetens värde?

Undersökningar visar att det faktiskt kan ha stor påverkan.

De som kan branschen säger att läget är det som avgör fastighetens värde, men det finns flera andra faktorer som spelar in också. En faktor är trevnad. Tillskillnad från läget är trevnad något du kan påverka. Ett enkelt och långlivat sätt att hålla trevnaden uppe är att investera i rätt avfallssystem.

Det är inte längre en nödvändighet att placera avfallssystem i skymundan eftersom gammalmodigheter som ett fult och illaluktande sopkärl inte längre är norm. Luowia är designade för att passa ett modernt samhälle, i såväl funktion som i färg och form. Kärlen i serien Luowia behöver inte se exakt likadana ut överallt heller, utan kan anpassas efter sin omgivning.

Om avfallssystemet ökar trevnaden på gårdsplan, är du en god bit på väg mot en högre värderad fastighet.

 

Såhär kan Luowia höja fastigheters värde och klimatets välmående:

 

En unik utsida ger ett bättre första intryck

Som i många andra situationer spelar första intrycket en stor roll i den slutgiltiga bilden av något. När du väl bildat ditt första intryck kan du aldrig få ett nytt första intrycka av samma sak. Därför måste vi ta vara på det. Det första intrycket är avgörande – du måste kunna se på fastigheten att den lever upp till sitt estimerade värde. Om där står ett par väderbitna sopkärl på gården som inte riktigt känns moderna idag, kan de dra ned helhetsvärdet. Det handlar om kontinuitet – design och strategi i alla aspekter.

Luowia är en kombination av säker användning, funktionalitet och design. Luowia kan platsa på gården och behöver inte förvisas till ett skuggigt hörn dit ingen går. De har en utsida som tål att visas upp. Undersökningar pekar faktiskt på att en välskött och trevlig gårdsplan kan öka fastighetens värde med så mycket som 15%.

 

Att stå ut eller smälta in

Luowia kan stå ut eller smälta in – hur du bäst tycker att de samspelar med sin miljö. De kan få en utsida som ger dem en mer blygsam, om än stilig, framtoning om du vill att miljön ska ta mer plats. Eller en utsida som får dig att tänka wow här har designen gått hela vägen, om de ska stå i en miljö som tål att utmanas.

Förutom att välja paneler kan du också anpassa Luowia med olika typer av öppningar i olika färger, allt för att göra det enkelt att källsortera. Även här kan du såklart välja färg för att smälta in eller för att stå ut.

Luowia kan anpassas ytterligare genom att fästa en informationstavla utanpå. Kanske används den som notistavla för bostadsföreningen, eller så berättar du om klimatfördelar med källsortering. Valet är ditt!

Hiekkaharjuntie 14 3VIHREALUMIINI

 

Rätt kärlstorlek resulterar i effektivitet och sparade pengar

Vi på Finncont® tycker att avfallsinsamling och -sortering ska vara enkel, välorganiserad och kostnadseffektiv. Storleken på sopkärlen i avfallssystemet spelar roll, med optimala kärl utnyttjas utrymme och volym på bästa sätt och kostnaderna kan sänkas.

Genom att välja Finncont® Luowia, Djup kan du utnyttja markutrymmet bättre än om du väljer kärl som placeras på markytan. De djupa kärlen sticker 0,5 – 1,5 meter ned i marken och tillåter därmed större volymer utan att ta för mycket plats ovan jord. Djupa kärl har större volym och behöver därmed inte tömmas lika ofta – en kostnadsbesparing.

Om marken vid fastigheten inte är optimal för att gräva ned de djupa varianterna, finns även kärl som kan placeras på markytan. Dessa kärl är enkla att flytta runt vid behov. En annan fördel med de som placeras ovan jord är att delade varianter finns tillgängliga; för fastigheter med ett mindre sorteringsbehov kan markytan maximers genom att placera två typer av avfall i samma kärl.

 

En renare framtid för kommande generationer

Vårt motto kontinuitet reflekterar grundtanken med den cirkulära ekonomin. Produkter, komponenter och råmaterial tas till vara på i slutet av sin livscykel och återanvänds och återvinns så länge som möjligt.

Kommande generationer ska kunna leva trygga liv i en ren miljö. Vi tror att varje persons handlingar spelar roll och att alla har möjlighet att påverka framtiden till det positiva.

Den cirkulära ekonomin är såklart en del av Luowia. Ett omslutande plastskal ser till att avfall inte läcker ut i naturen och skadar den. Kärlen är 100% återvinningsbara och vi strävar alltid efter att de ska vara det miljövänligaste valet när det kommer till sopsorteringskärl.

Med 30 års erfarenhet i ryggen kan vi på Finncont® gott säga att vi kan avfallsinsamling. Vi har designat Luowia för att vara det långsiktiga valet, tillverkat av bra råvaror. Att välja Luowia är att välja hållbarhet och att trampa upp stigen för den cirkulära ekonomin – ett tillvägagångssätt som är här för att stanna. Genom att välja Luowia väljer du en friskare miljö och med det en högre livskvalitet för kommande generationer.

 MIESJALAPSI


Vill du ha hjälp med att planera ett avfallssystem som höjer värdet på din fastighet?

Kontakta oss!

Finncont AB

Kungsporten 4A
427 50 BILLDAL
SVERIGE

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Se platsen på kartan

Kontakt

www.facebook.com/finncont