För att underlätta arbetet för maskinentreprenörer. Våra bränsletankar är transportabla, säkra och praktiska.

Image

Jerry 250 och -450 samt DT Jerry 250 och -450

 • Lämplig för både diesel- och motorbrännolja.
 • Praktisk att använda till exempel från skåpbil eller lastbilsflak.
 • Kräver inget ADR-intyg.
 • Produkttyp testad av Eurofins Finland.
 • DT Jerry har en arbets- och avrinningsbassäng i aluminium.
Image

Finncont® Jerry2

 • Lämplig för både diesel- och motorbrännolja
 • Bakom förpackningen finns ett separat utrymme försett med lock till exempel för dunkar, 2x20 l eller 3x10 l.
 • Utrymmet kan alternativt också användas för förvaring av verktyg
 • En lämplig mängd eldningsolja och AdBlue för bränsleunderhåll av maskin i ett och samma paket
 • Tillbehörsutrymmet har sitt eget lock, vilket underlättar användningen av produkten
 • Praktisk att använda till exempel från skåpbil eller lastbilsflak
 • Föraren behöver inget ADR-certifikat
 • UN/ADR typtestad IBC-behållare, förpackningstyp 31H2, förpackningsgrupp 2
 • Hantering underifrån med truck och ovanifrån med lyftstroppar/linor
 • Produkten har skvalpskott
Image

Finncont® DTD 990-2990

IBC-behållare för bränslepåfyllning för arbetsmaskiner

 • 110 % dubbelvägg och avrinningsbassäng för tankningsutrustningar.
 • UN/ADR typgodkänd IBC-behållare för transport och lagring av bränsle.
 • IBC-behållaren uppfyller kraven i förordning 856/2012 för bränslelagring.
 • Tankningsutrustning valbar enligt användning.
Image

Finncont® Mobil tankstation

För tankning av arbetsmaskiner samt arbetsplatsens elproduktion och uppvärmning.

Den nya generationens tankstation för trygg bränslehantering på infrastrukturarbetsplatser. Tankstationen med förnyade IBC-behållare möjliggör en total volym på upp till 12 000 liter, varav 10 000 liter för brandfarliga vätskor. Kundspecifika lösningar med hjälp av moduler – volymen kan delas upp mellan flera distributionsprodukter: diesel, motorbrännolja, AdBlue eller bensin.

Image

Nafta 3200, Nafta-Nasu®, Nafta-Catti och Nafta 6000

Produkterna levereras som standard med en 230V hushållsströmspump, en 4 m distributionsslang och en automatisk pistol samt en mekanisk mängdmätare.

 • För förvaring och tankning av diesel och motorbrännolja.
 • Ett kraftigt yttre skal som bildar en 110% avrinningsbassäng och väderskydd.
 • Inre behållaren är tillverkad och har testats enligt SFS-EN 13341-standarden.
 • All utrustning under den låsbara skyddsluckan.
Image

Finncont® DPU och DPR

För byggarbetsplatsens bränsletillförsel, lagring och transporter enligt VAK-föreskrifter.

Ta kontakt

E-postadresser är i formatet förnamn.efternamn@finncont.com

Image

Timo Raiskinmäki
Business Director, Industry
+358 44 751 1001

Image

Hanna Pollari
Senior Sales Cordinator
+358 40 773 1944

Jag vill bli kontaktad